Sairaanhoitajien erikoisosaamisen hyödyntäminen hyvinvointialueilla

Sairaanhoitajien erikoisosaamisen hyödyntäminen hyvinvointialueilla 

Sairaanhoitajien rajattu lääkkeenmäärääminen nopeuttaa väestön hoitoon pääsyä ja hoidon aloittamista. Asiakkaat saavat yhdellä käynnillä kokonaisvaltaista hoitoa ja ohjausta lääkehoidosta. Edistämällä terveydenhuollon ammattilaisten osaamisen tarkoituksenmukaista käyttöä voidaan saada aikaan kustannussäästöjä sekä lisätään työn koettua merkityksellisyyttä. Vain lääkärinvastaanottojen määrää lisäämällä ei ratkaista palveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden ongelmia.  

Sairaanhoitajien työnkuvan ja kliinisten uramahdollisuuksien kehittämisellä sekä osaamisen hyödyntämisellä on tärkeä merkitys mm. sairaanhoitajien työtyytyväisyyteen. Mediassa on ollut paljon esillä sairaanhoitajien työvoimapula. Ihmislähtöisen (person-centred) hoitotyön itsenäinen toteuttaminen koetaan tutkitusti motivoivaksi työtehtäväksi ja siten sairaanhoitajan lääkkeenmäärääminen lisää alan pitovoimaa. 

Sairaanhoitajien lääkkeenmäärääminen on osa tavanomaista terveydenhuollon palvelujärjestelmää muun muassa Hollannissa, Englannissa ja Irlannissa. Systemaattisissa katsauksissa on osoitettu, että sairaanhoitajan lääkkeenmäärääminen on potilasturvallista ja sairaanhoitajat saavuttavat yhtäläisiä terveystuloksia verrattuna lääkäreihin. Sairaanhoitajan lääkkeenmäärääminen parantaa terveyspalveluiden vaikuttavuutta ja laatua. Perusterveydenhuollossa sairaanhoitajien vastaanottotoiminta johtaa yhtäläiseen tai jopa parempaan potilastyytyväisyyteen verrattuna lääkäreihin.  

Suomessa maisteritasoinen lääkkeenmääräämisen lisäkoulutus (45 op) täydentää sairaanhoitajan osaamista laajavastuiseen ja kokonaisvaltaiseen tehtävänkuvaan. Koulutusta on toteutettu jo kymmenen vuotta. Tällä hetkellä 615 sairaanhoitajalla on Suomessa lääkkeenmääräämisen erikoispätevyys. Vuosittain kouluttautuu lisää noin 100 terveydenhoitajaa, kätilöä ja sairaanhoitajaa tähän tehtävään. Kustannuksetkaan eivät ole esteenä hyvinvointialueilla tämän osaamisen kasvattamisessa, sillä terveydenhuollon toimintayksikkö voi hakea koulutuskorvausta lääkkeenmääräämisen lisäkoulutuksen kustannuksista 

Tulevaisuuden terveyspalveluja suunnitellaan nyt, ja siksi on tärkeää keskustella millä tavalla terveydenhuollossa voimme parhaiten vastata väestön terveystarpeisiin. Sairaanhoitajan lääkkeenmääräämisen hyödyntäminen lievien infektioiden hoidossa sekä kansasairauksien kuten, verenpaine- ja sepelvaltimotaudin, astman, ja tyypin 2 diabeteksen hoidon lääkehoidon sitoutumisen tukemisessa ja seurannassa antaa mahdollisuuksia parempiin palveluihin. Lisäksi perhesuunnittelussa, opiskelijaterveydenhuollossa ja kotihoidossa on laajoja mahdollisuuksia edelleen kehittää tarkoituksenmukaista työnjakoa, jotta rahat riittävät palveluihin myös tulevina vuosina.  

TtT, yliopettaja, Virpi Sulosaari, Turun ammattikorkeakoulu 

TtT, Asiantuntija, Johanna Heikkilä, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Sairaanhoitajan lääkkeenmääräämiskoulutuksen suomalaisen korkeakouluverkoston puheenjohtaja, aluevaaliehdokas (kok.) 

1 ajatus aiheesta “Sairaanhoitajien erikoisosaamisen hyödyntäminen hyvinvointialueilla”

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.