Miksi olen Keski-Suomessa aluevaaleissa ehdolla

Minulla on vahvaa johtamisen, laadunhallinnan ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmätason kehittämisosaamista. Minun ulkomaan matkatyöni keskeytyi 2020 maaliskuussa koronaepidemiaan ja pysähdyin seuraamaan Keski-Suomen hyvinvointialueen kehittymistä läheltä. Keski-Suomen sydänpiirin ja Tanssin Taikaa ry:n toiminnassa korona-aika on tuonut suuria haasteita sosiaaliseen kanssakäymiseen, joka on keskeistä yhdistystoiminnassa. Vertaistuki on korvaamatonta monessa tilanteessa elämässä. Sote-uudistuksessa ei minusta ole vastuullista jäädä sivusta seuraajaksi ja päätösten takanapäin arvostelijaksi. Suomen sydänliiton puheenjohtaja, kansanedustaja Paula Risikon innostamana päädyin liittymään kokoomukseen ja asettumaan ehdolle.

Suomen Sydänliiton syyskokouksessa 2021 pj Paula Risikko ja 2. varapj Johanna Heikkilä

”Johanna Heikkilä on kokenut, vastuullinen ja rohkea soteasiantuntija, jolla on kyky hahmottaa isojakin kokonaisuuksia ja tehdä kestäviä päätöksiä. Johannalla on osaamista, jota hyvinvointialueilla kipeästi tarvitaan.”
Paula Risikko, kansanedustaja, TtT, sairaanhoitaja

Olen käytettävissä ja haluan antaa panokseni Keski-Suomen hyvinvointialueen kehittämiseen ja johtamiseen, mikäli haluat äänestää minut aluevaltuustoon.

Johanna Heikkilä

Seuraa minua facebookissa, twitterissa ja instragramissa

SAAVUTETTAVAT PALVELUT

Turvataan kaikille keskisuomalaisille asuinpaikasta riippumatta nopea hoitoonpääsy ja laadukkaat palvelut. Erityistä huomiota kiinnitettävä mielenterveyspalveluiden saatavuuteen ja ikääntyneiden palveluiden laatuun. Pitkäaikaissairauksissa hyvä yksilöllinen hoito ja kuntoutus taattava.

TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMINEN OSAKSI PALVELUJA

Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen ja ylläpitäminen vaativat panostamista elintapaohjaukseen. Potilasjärjestöt ja niiden tarjoama vertaistuki osaksi hoidon kokonaisuutta.

MONIAMMATILLINEN YHTEISTYÖ JA JOHTAMINEN

Hoitopolkujen kehittämisessä eri ammattiryhmien osaaminen on otettava täysimääräiseen käyttöön. Johtamisen tulee tukea henkilöstön työhyvinvointia. Tuotettavien palveluiden laatua tulee valvoa, havaittuihin epäkohtiin puuttua rohkeasti ja kustannusvastuullisuuteen velvoittaa kaikkia hyvinvointialueen toimijoita.